Jordbrukskalendern 2015  
SVERIGES JORDBRUKSFASTIGHETER  
  
 
 
 
 

 
 
Jordbrukskalendern 2015

Visst undrar man ibland vem som äger en viss gård och hur stor den är? Kanske vill du veta taxeringsvärdet, tomtmarksvärdet eller fördelningen mellan åker och skog.

Jordbrukskalendern utkom i april 2015 och du kan beställa nu så får du den direkt hem i brevlådan.

Den innehåller uppgifter om alla Sveriges jordbruksfastigheter över 5 ha.

Uppgifterna är sorterade efter fastighets-beteckning, kommun och församling.

För varje deklarerad fastighet kommer det att finnas uppgifter om lagfaren ägare, tomtmarksvärde, taxeringsvärde, bostadsbyggnadsvärde, skogsbruksvärde, total areal samt andel åker.

Om fastigheten har underfastigheter som ej är värdebärande återfinns dessa under respektive värdebärande huvudfastighet.
Finns flera ägare av en fastighet redovisas den största ägaren. Om det finns två lika stora ägare redovisas den äldste.

Jordbrukskalendern är uppdelad i fyra delar:

Del 1: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Dalarnas län.

Del 2: Gävleborgs, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala samt Stockholms län.

Del 3: Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

Del 4: Kalmar, Gotlands, Kronobergs, Blekinge och Skåne län.