SVERIGES JORDBRUKSFASTIGHETER  
  
 
 
 
 

 
 
Jordbrukskalendern 2018

Rykande färska uppgifter om Sveriges alla jordbruk!

Visst undrar man ibland vem som äger en viss gård och hur stor den är? Kanske vill du veta taxeringsvärdet, tomtmarksvärdet eller fördelningen mellan åker och skog.

Nya Jordbrukskalendern utkom i mars 2018 och du kan beställa nu här på vår hemsida. Då får du den direkt hem i brevlådan så snart som möjligt.

Den innehåller uppgifter om alla Sveriges jordbruksfastigheter över 5 ha.

Uppgifterna är sorterade efter län, kommun och fastighetsbeteckning.

För varje deklarerad fastighet kommer det att finnas uppgifter om lagfaren ägare, tomtmarksvärde, taxeringsvärde, bostadsbyggnadsvärde, skogsbruksvärde, total areal samt andel åker.

Om fastigheten har underfastigheter som ej är värdebärande återfinns dessa under respektive värdebärande huvudfastighet.
Finns flera ägare av en fastighet redovisas den största ägaren. Om det finns två lika stora ägare redovisas den äldste.

Jordbrukskalendern är uppdelad i fyra delar:

Del 1: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Dalarnas län.

Del 2: Gävleborgs, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala samt Stockholms län.

Del 3: Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

Del 4: Kalmar, Gotlands, Kronobergs, Blekinge och Skåne län.