Beställ Jordbrukskalendern 2018

Priset för Jordbrukskalendern 2018 är 599 kr per del inkl. moms och porto. För leverans utanför Sverige tillkommer en högre portoavgift.

Om något problem uppstår eller du har någon fråga så kontakta vår kundtjänst på telefon 08-734 04 50 (måndag-torsdag 8.30-11.30 och 12.30-15.00, fredag 08.30-13.00)

Vi nås även via e-post: order@kalenderforlaget.se

Jordbrukskalendern innehåller uppgifter om alla Sveriges jordbruksfastigheter över 5 ha. Uppgifterna är sorterade efter län, kommun och fastighetsbeteckning.
Under varje fastighet finns följande uppgifter:

  • lagfaren största ägare
  • tomtmarksvärde
  • taxeringsvärde
  • bostadsbyggnadsvärde
  • skogsbruksvärde
  • total areal samt andel åker
  • indikator på att flera ägare finns till fastigheten (anges med en * efter ägarens namn)

Om fastigheten har underfastigheter som ej är värdebärande återfinns dessa under respektive värdebärande huvudfastighet.
Finns flera ägare av en fastighet redovisas den största ägaren. Om det finns två lika stora ägare redovisas den äldste.

Uppgifterna kommer från Skatteverket och Lantmäteriet.

Jordbrukskalendern 2018 trycktes i mars 2018 och levereras med post direkt hem till dig så snart vi fått din beställning. Faktura bifogas.
Beställ kalender
  • Kalenderval
  • Slutför beställning
Utgåva *