Beställ Jordbrukskalendern 2021

Nu är den äntligen tillbaka!
Jordbrukskalendern 2021 går att beställa från och med januari, vi ber att få återkomma med priset när vi börjar ta upp beställningar.

Jordbrukskalendern 2021 beräknas utkomma mars/april 2021.

Jordbrukskalendern innehåller uppgifter om alla Sveriges jordbruksfastigheter över 5 ha. Uppgifterna är sorterade efter län, kommun och fastighetsbeteckning.
Under varje fastighet finns följande uppgifter:

  • lagfaren största ägare
  • tomtmarksvärde
  • taxeringsvärde
  • bostadsbyggnadsvärde
  • skogsbruksvärde
  • total areal samt andel åker
  • indikator på att flera ägare finns till fastigheten (anges med en * efter ägarens namn)

Om fastigheten har underfastigheter som ej är värdebärande återfinns dessa under respektive värdebärande huvudfastighet.
Finns flera ägare av en fastighet redovisas den största ägaren. Om det finns två lika stora ägare redovisas den äldste.

Uppgifterna kommer från Skatteverket och Lantmäteriet.

Om något problem uppstår eller du har någon fråga så kontakta vår kundtjänst på telefon 08-734 04 50 (måndag-torsdag 8.30-11.30 och 12.30-15.00, fredag 08.30-13.00)

Vi nås även via e-post: order@kalenderforlaget.se