Taxeringskalendern är publikationen som gett svar i över hundra år

Taxeringskalendern är en traditionsrik publikation som i över 100 år har gett svar till den som vill veta inkomstuppgifter. Med Taxeringskalendern tar du enkelt och snabbt reda på hur mycket andra tjänar. Kanske har du börjat nytt jobb eller ska löneförhandla och vill se vad kollegorna tjänar?

Taxeringskalendern

Taxeringskalendern innehåller taxeringsuppgifter/inkomstuppgifter för privatpersoner med taxerad inkomst i Sverige. Du kan se den vanliga inkomsten och inkomsten av kapital, dvs slutsumman av alla inkomster för t.ex. räntor och aktieutdelningar. I Sverige började taxeringskalendrar utges 1905.

Taxeringskalendern utges av Kalenderförlaget. Den är länsindelad och finns representerad i 23 olika utgåvor. Sedan några år innehåller Taxeringskalendern även en topp 100-lista över Sveriges likväl som varje enskild kommuns största inkomsttagare. Man kan även se genomsnittsinkomsten (uppdelad i olika ålderskategorier) i Sverige, samt genomsnittsinkomsten i respektive kommun. I Taxeringskalendern 2016 introducerades även topplistor för aktiebolag.

Uppgifter i kalendern kommer från Skatteverket som i sin tur får uppgifterna från deklarationer. Alla uppgifter är baserade på det föregående året. 2021 års taxeringskalender är således baserad på deklarationer från 2020, som i sin tur är baserade på inkomster från 2019. 

Jordbrukskalendern

Jordbrukskalendern är ett samlingsnamn på de matriklar innehållande offentliga uppgifter om Sveriges jordbruksfastigheter (typkod 110-199) med en total areal överstigande fem hektar.

Jordbrukskalendern produceras av Kalenderförlaget och har givits ut sedan 1982. Kalendern innehåller taxeringsuppgifter om:

  • Fastighetsbeteckning
  • Tomtmarksvärde
  • Taxeringsvärde
  • Total areal
  • Åkerareal
  • Skogsbruksvärde
  • Bostadsbyggnadsvärde
  • Ägarens namn och adress
  • Indikator på att flera ägare finns till fastigheten (anges med en * efter ägarens namn)

Jordbrukskalendern ges ut var 3:e år (senast år 2021) i samband med Skatteverkets ”Fastighetstaxeringen för Lantbruk”.

Uppgifterna kommer från Skatteverket och Lantmäteriet.

1905

Med Nordisk familjebok som källa finns belägg för att Taxeringskalendern började publiceras redan 1905. 

1905
1909

Den äldsta bevarade taxeringskalendern.

1909
1972

Under 1970-talet ändrade kalendern färg till en tidsenlig orange ton. 

1972
1983

På 1980-talet återfick kalendern en blå färgskala.

1983
Idag

Idag har några utgåvor av kalendern fått konsttryck eller fotografier på omslaget. Första ut var Stockholm och utgåvor i övriga landet kommer vartefter. 

Idag